Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011

Kidspiration

 

       Για όσους δεν το γνωρίζουν είναι ένα λογισμικό, που ανήκει στα λεγόμενα, “ανοιχτά” τύπου λογισμικά και η δημιουργία του βασίζεται στη θεωρία του εποικοδομισμού. Είναι ένα μέσο ώστε τα παιδιά αυτόνομα να μπορούν να δημιουργούν εννοιολογικούς χάρτες με τη βοήθεια των οποίων οργανώνουν τις διάφορες πληροφορίες.

Το λογισμικό περιλαμβάνει μια βιβλιοθήκη από εικόνες (cliparts) τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την δημιουργία αυτών των χαρτών.     

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία πολλών δραστηριοτήτων από τον εκπαιδευτικό αλλά είναι κυρίως ένα μέσο πειραματισμού των παιδιών.

Για παράδειγμα, σε λίγο καιρό οι περισσότεροι θα μιλήσουμε στις τάξεις μας για το πως μεγαλώνει ένα σποράκι. Τα παιδιά κάνουν υποθέσεις για το τί χρειάζεται για την ανάπτυξη του σπόρου και επιλέγουν τις σχετικές εικόνες από τη βιβλίοθήκη (π.χ χώμα, ήλιος κ.α). Στη συνέχεια πειραματιζόμαστε πάνω στο θέμα και αφού ολοκληρωθεί το πείραμά μας επανερχόμαστε στο λογισμικό για να επαληθεύσουμε ή όχι τις αρχικές μας υποθέσεις. Μπορεί να διαμορφώσει το κάθε παιδί τις δικές του υποθέσεις και να τις αποθηκεύσουμε σε ξεχωριστό αρχείο για τον καθένα.

Άλλου τύπου δραστηριότητες που μπορείτε να φτιάξετε είναι και οι παρακάτω:

Ε  Ε1θεοι1 motiva  1-5  αλλά και πολλές άλλες.

Το πρόγραμμα μπορείτε να το “κατεβάσετε” για μια δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών από εδώ. Από κεί και πέρα μπορείτε να το αγοράσετε για $69 (περίπου 50 ευρώ).

Πολλά φιλιά και Keep walking xxx:)