Τρίτη 15 Μαΐου 2012

Η Ολυμπία: κτίρια

        Σήμερα μιλήσαμε για τα σημαντικότερα κτίρια της αρχαίας Ολυμπίας αφού πρώτα είδαμε το παρακάτω βίντεο.
Στη συνέχεια, είδαμε ένα πλάνο της Ολυμπίας που είχα πλαστικοποιήσει σε χαρτί Α3 και αφού μιλήσαμε για το κάθε κτίριο και τη χρησιμότητά του,
        Image28Image29  Image38
έδειχνα στα παιδιά κάποια από τα κτίρια που είχαμε δεί στο βίντεο και εκείνα προσπαθούσαν να βρούν στο πλάνο που αυτό βρισκόταν.
Image36
P5150564 
Τέλος, ζωγραφίσαμε και κόψαμε το ναό του Δία.
P5150566    ςε;ρς
Keep walking xxx