Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2011

UNITED FOR GLOBAL CHANGE!

 

 

Δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Το δημιούργησαν και μας το φόρτωσαν.

 Keep walking plp!