Δευτέρα 14 Μαΐου 2012

O δρόμος για την Ολυμπία

       Πώς ξεκινάει το project μας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες; Μα με τι άλλο φυσικά…

                                                    ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ:)
Αρχίσαμε τη διαδρομή των Ολυμπιακών αγώνων με τη γέννησή τους. Ο μύθος μας λέει για το θέμα,
Image11ερτ

Όμως πώς μετακινούνταν οι αθλητές κατά την αρχαιότητα για να φτάσουν στην Ίλυδα και από εκεί στην Ολυμπία;
Αρχικά κάναμε μια διάκριση ανάμεσα στα σύγχρονα μέσα μεταφοράς και σε εκείνα της αρχαίας Ελλάδας.
P5140553 Image3
Μετά τα τοποθετήσαμε σε ένα πίνακα και βάζοντας μια κορδέλα στο χάρτη που ξεκινούσε από διάφορες πόλεις και κατέληγε στην Ολυμπία προσπαθούσαμε να βρούμε ποιά μεταφορικά μέσα θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι τώρα και τότε για να καλύψουν την απόσταση.
P5140559 P5140555
Παρότρυνα τα παιδιά κάθε φορά να βρίσκουν εναλλακτικές διαδρομές για την κάθε πόλη και να τις δείχνουν στο χάρτη με το δάχτυλο.
Χρησιμοποιήσαμε ακόμα τις “κορδελένιες αποστάσεις” στο χάρτη για να φτιάξουμε έναν πίνακα διαβάθμισης (μεγαλύτερη ----> μικρότερη απόσταση).
P5140560
Στη συνέχεια, κάναμε υποθέσεις για το ποιός ήταν πιο γρήγορος τρόπος μετακίνησης στην αρχαία Ελλάδα αλλά και ερωτήσεις όπως: Ποιός πιστεύετε θα φτάσει γρηγορότερα στην Ολυμπία;
- συγκρίνουμε έναν αθλητή που θα χρησιμοποιήσει ένα μεταφορικό μέσο με κάποιον που χρησιμοποιεί περισσότερα
-2 αθλητές που θα χρησιμοποιήσουν τον ίδιο αριθμό ΜΜ αλλά που οι αποστάσεις είναι διαφορετικές κτλ.
Τα παιδιά θα πρέπει να καταννοήσουν οτι το αποτέλεσμα εξαρτάται από διάφορους παράγοντες : μέσο, χρόνο, ταχύτητα, απόσταση κτλ
                              Untitled
Τέλος, μπορείτε να δώσετε στα παιδιά την παρακάτω εργασία.
Image20    Image13
Τα κουτάκια είναι έξι προεραιτικά γιατί το κάθε παιδί μπορεί να σχεδιάσει διαφορετική διαδρομή και άρα να χρησιμοποιήσει διαφορετικά ΜΜ.
Keep walking xxx