Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013

Επανάληψη στα σχήματα παρέα με ένα σκιάχτρο

          Με αφορμή την αναφορά μας στη σπορά μιλήσαμε για τα σκιάχτρα και την σημασία τους αλλά φτιάξαμε και τα δικά μας χρησιμοποιώντας σχήματα.

Ξαναθυμηθήκαμε τις ονομασίες των σχημάτων που χρησιμοποιήσαμε, βρήκαμε τις μεταξύ τους ομοιότητες και διαφορές και αφού χωριστήκαμε σε τρεις ομάδες, κόψαμε τα σχήματα (η κάθε ομάδα πήρε τα ίδια) και έπρεπε με αυτά η κάθε ομάδα να συνθέσει το δικό της σκιάχτρο. Κρυφοκοιτάξαμε ο ένας το άλλον, βέβαια, αλλά και πάλι τα σκιάχτρα μας έγιναν μοναδικά;).

PB070401 PB070400

PB070402

Έτσι “γεννήθηκαν” ο Λιχούδης, ο Δοντάρας και ο Όρι.

PB070403

Keep walking xxx